Sosyal Haklar
Paylas
PDF Yazdır e-Posta

İş Bulmak  İçin ;

Engellilerin (fonksiyon kaybı % 40 ve üzeri sağlık kurulu bulunan bireylerin);

  • Memur olarak istihdamları Devlet Personel Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili kamu kurum v  kuruluşları tarafından yürütülmektedir.
  • İşçi olarak istihdamları Türkiye İş Kurumu tarafından sağlanmaktadır.

http://www.regabasbakanlik.gov.tr/
http://www.basbakanlik.dpb.gov.tr
http://www.ozida.gov.tr/         

İşyerinde Düzenleme Yapılması İçin; 

Engelli, eski hükümlü ve terör mağdurları hakkında yönetmeliğe göre iş yerleri imkanları ölçüsünde, engellilerin çalışmasını kolaylaştıracak şekilde düzenleme yapmak zorundadır.

www.iskur.gov.tr                 

Emekli olabilmek için; 

Malulen  emekli olabilmek için ,

  • Devlet memuru statüsündeki çalışanlar için, çalıştıkları kuruma,
  • SSK ‘ ya tabi çalışanlar ve BAĞ – KUR ‘lu olarak çalışanlar İl Sosyal Güvenlik Kurumu ‘ na müracaat edeceklerdir.


http://www.emekli.gov.tr/      

Muhtaç Aylığından Faydalanmak İçin; 

Muhtaç aylığı, 2022 sayılı kanuna göre sosyal güvenlik kuruluşlarından her ne ad altında olursa olsun, bir gelir ve aylık hakkından yararlanamayan, herhangi bir gelire sahip olamayan, nafaka bağlanmayan, menkul ve gayri menkulu bulunmayan ve çalışma gücünü % 40 ‘ın üzerinde, kaybeden muhtaç engelliye bağlanır.

Müracaatlar, illerde valiliklere; ilçelerde ise kaymakamlık bünyesindeki mal müdürlüklerine olmaktadır. Maaş ödemeleri tüm  kurumlara bağlı engelliler için Sosyal Güvenlik Kurumu, il ve ilçe kurullarınca yapılmaktadır.
    
http://www.emekli.gov.tr    

Yeşil  Kart Çıkarmak için; 

Herhangi bir sosyal güvencesi  olmayan kişiler ikametgah adresindeki; il ise valilik, ilçe ise kaymakamlık  bünyesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat ederek Yeşil Kart çıkarttırabilirler. 

www.sydtf.basbakanlık.gov.tr 

!!!  Sağlık kurulu raporu ile bakıma muhtaç olduğunu  belgeleyen, herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayan kişiler, ebeveynlerinden (anne ya da baba) birinin sosyal güvencesi var ise onların sosyal güvencesinden faydalanabilir.          

Gelir  Vergisi İndiriminden Faydalanmak için; 

Çalışan ya da kendi iş yeri bulunan engelli, çalıştığı  kurumdan alacağı (çalıştığına dair) belge veya iş yeri sahibi olduğunu gösterir belgeyle birlikte, illerde defterdarlık gelir müdürlüğü, bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde vergi dairesi müdürlüğü, diğer ilçelerde ise mal müdürlüklerine bir dilekçe ile başvurabilirler.

www.alomaliye.gov.tr 

Bakım Ücretinden Faydalanmak için; 

Ağır özürlü olduğunu belgelendirmesi ve hane halkı başına düşen gelirin asgari ücretin yarısının altında olması durumunda engelli kişi bakım ücretinden faydalanmak için hak kazanır. Bununla ilgili  müracaatlar ikamet edilen adresteki sosyal hizmetler il müdürlüklerine yapılır.

http://www.shcek.gov.tr/  

Özürlü Kimlik Kartı Çıkartmak İçin; 

% 40 ve üzeri fonksiyon kaybı belirten rapora sahip kişi, nüfus cüzdanı ile birlikte, ikamet ettiği ildeki sosyal hizmetler müdürlüğüne ya da  Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ‘na müracaat edebilir.

www.sheçek.gov.tr
www.ozida.gov.tr 

Özel Donanımlı Araç Almak İçin; 

“Özel tertibatlı araç kullanabilir” raporu ve “H sınıfı” sürücü belgesi olanlar, yurt içinden araç almak için istediklerinde, ÖTV ( özel tüketim vergisi) ‘den muaf olarak, sadece % 18 KDV ödeyerek araç temin edebilirler. Yurt dışından özel tertibatlı araç getirmek isteyen engelli kişi “Özel tertibatlı araç kullanabilir” raporu ve “H sınıfı” sürücü belgesiyle birlikte Nakilhane ve Bedelsiz Araç İthalat Müdürlüğü ‘ ne başvuracaktır.

Nakilhane ve  Bedelsiz Araç İthalat Müdürlüğü

İstanbul Yolu 6.Km. Toprak Mahsulleri Ofisi Arkası Devlet Demir Yolları Fabrikası Yanı  Ergazi / ANAKARA ( Müracaatlar evraklar tamamlandıktan sonra her ayın ilk salı günü saat:13.30 ‘da aynı adrese teslim edilmelidir.) 

www.alomaliye.com
www.gumruk.gov.tr 

Eğitim Hakları İçin; 

İlköğretime devam edecek olan engelli çocuklarımız, eğitimde sağlanacak kolaylıklar için, Rehberlik Araştırma Merkezlerine (RAM) başvurabilirler. Tüm illerde RAM ‘lar bulunmaktadır. İl milli eğitim müdürlüklerinden bilgi alınabilir. 

www.meb.gov.tr 

Engelli kişi yüksek öğrenime devam ederken, sağlanacak kolaylıklar için Yüksek Öğrenim Kurumu bünyesinde kurulan Özürlü Öğrenci Koordinasyon birimlerine müracaat edebilir. 

Yüksek öğrenimine devam edecek olan engelli kişi, üniversite sınavlarına girişlerde sağlanacak kolaylıklar için fonksiyon kayıplarını gösteren sağlık kurulu raporu ile ÖSYM Özürlü Sınav Hizmet Birimi ile temasa geçilmedir.

www.osym.gov.tr      

Araç içi ya da araç dışı trafik kazası geçirerek yaralanan bireyler için;

Trafik kazası geçiren bir bireyin hastane tedavi ve tıbbi malzeme gideri “Trafik Sigorta Fonu” tarafından karşılanmaktadır. Trafik kazası geçirerek tedavi gören bireyin kaza tutanağı ya da poliçe numarası ile kaza geçirilen aracın sigortalı olduğu şirkete başvurmaları gerekmektedir.     

Spor Yapmak İçin; 

Sağlanacak kolaylıklar konusunda Gençlik Ve Spor Müdürlüğü ‘ne müracaat edilebilir.

      

www.gsgm.gov.tr        

İmar  kanunlarına göre;

Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için imar planları ile kentsel, sosyal, teknik, alt yapı alanlarında ve yapılarda  TÜRK STANDARTLARI ENSTÜTÜSÜ ‘nün standartlarına uyulması zorunludur. 

www.tse.org.tr       

İndirimli Telefon Hatları;

Özürlü kimlik kartıyla birlikte tercih edecekleri GSM operatörlerine başvurula bilinir.      

Ulaşımla ilgili Sağlanan Kolaylıklar İçin; 

 

  • THY engelli kişi ve refakatçileri içi iç hatlarda % 20 , dış hatlarda %40 indirim uygulamaktadır.
  • Devlet Demir Yolları , “özürlü kimlik kartı”  olan bireylere % 20 indirim uygulamaktadır.
  • Denizcilik İşletmelerinde “özürlü kimlik kartı” olanlara % 20 indirim uygulanmaktadır.
  • Şehir içi otobüslerde indirimli uygulama illere göre farklılık göstermektedir.

Önemli Adresler: 

Resmi Kurumlar; 

Devlet  Personel Başkanlığı

İzmir Cad. No: 41   Kızılay / ANKARA
Tel: 0(312) 418 80 71
Faks: 0(312) 417 88 32
www.basbakanlik.dpb.gov.tr
www.regabasbakanlik.gov.tr

Sağlık Bakanlığı
Mithatpaşa Cd. No:3 Sıhhıye / ANKARA
Tel:0(312) 585 10 00
www.saglik.gov.tr 

Türkiye İş Kurumu
M. Rauf İnan Sok. No:9  Sıhhiye / ANKARA
Tel:0(312) 431 21 80

Alo İş Danışma Servisi:180
www.iskur.gov.tr 

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Necatibey Cd. No:49 Kızılay /ANKARA
Tel:0(312) 229 55 11
www.ozida.gov.tr

Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
Anafartalar Cd. No:70 Ulus/ANKARA
Tel:0(312) 310 24 60
0(312) 310 24 80
www.shcek.gov.tr 

Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ankara İl Müdürlüğü
Atatürk Bul. No.76 Armağan İşhanı Kızılay / ANKARA
Tel:0(312) 418 66 62
Faks:0(312)425 96 04

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
Akay Cd. No:6 Bakanlıklar/ ANKARA
Tel:0(312) 415 57 00
www.sydtf.basbakanlık.gov.tr 

Sağlık Bakanlığı Yeşil Kart Merkezi  
Sosyal Güvencesi Olmayanlar Şube Müdürlüğü
Tel:0(312) 324 47 99 /192/193/194

ÖSYM Özürlü Sınav Hizmet Birimi:
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilkent /ANKARA
0(312) 298 85 40/41

Alo Gümrük Hattı:
0(312) 306 81 93 – 0(312) 306 89 43

Gençlik Ve Spor Müdürlüğü
Ulus İş Hanı A Blok Ulus / ANKARA
Tel:0(312) 310 39 60 / 20 hat

Türk Hava Yolları
Tel:0(212) 444 08 49

TCDD Genel Müdürlüğü Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Talatpaşa Bul. Gar / ANKARA
Tel:0(312) 309 05 15

Türk Standartları Enstütüsü
Necatibey Cd. No:112 Bakanlıklar /ANKARA