Yürüme Analizi
Paylas
PDF Yazdır e-Posta
Yürüme AnaliziYÜRÜME ANALİZİ NEDİR? 

Yürüyüş analizi insan hareketinin sistematik ölçümü ve değerlendirmesini içeren bir yöntemdir. Standard bir muayene insan yürüyüşündeki anormalliklerin tam olarak tanımlanmasında yeterli olmayabilir. Bu tip bir değerlendirmede tüm kas grupları her eklem seviyesinde tek olarak değerlendirilmektedir. Ancak, iki eklem bağlantılı kaslar yürüyüş sırasında daha farklı fonksiyon gösterebilmektedir. Bu nedenle, yürüyüş patolojilerinin belirlenmesi ve düzeltilmesinde, dinamik yürüyüş değerlendirmesinin  yapılması önemlidir.

Son yıllarda teknolojide ve yürüme analizinin yorumlanmasında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bilgisayarlar teknolojisindeki gelişmeler, hastalara ağır cihazlar ve kablolar takılmaksızın hızlı şekilde yürüme analizi yapılabilmesini olanaklı hale getirmiştir. Bunun sonucu olarak, hem Amerika hem de Avrupa’da yürüme analizi laboratuvarlarının sayısında ve bu konu ile ilgili araştırmalarda belirgin bir artış gözlenlenmiştir. Ülkemizde de yürüme analizi laboratuvarlarının kurulması ve tedaviye katkısı son on yıla dayanmaktadır.

Hem standart fizik muayene, hem de yürüyüş analizi, patolojilerin değerlendirilmesi ve tedavisi için önemli bilgiler verir. Tüm bu bilgiler, klinik muayene verileri ile bir arada değerlendirilerek; hastanın fizik tedavi ve rehabilitasyon, botulinum toksin veya fenol nöroliz enjeksiyonları, ortez ve cerrahi girişimlerine yönelik tedavi planı çıkarılır.

Yürüme analizinin tam olarak anlaşılabilmesi ve klinik uygulamaya yönelik doğru yorumlamanın yapılabilmesi, halen birçok hekimi ve analiz laboratuarı ekibini uğraştıran en zorlu kısımdır. Analizin yorumlanmasında; hastanın hikayesi, klinik muayene ve radyografik verileri kadar uygun tedavi alternatifleri konusunda da tam bir bilgi sahibi olunması gerekir.